Tallinna mnt 9km
Tartu 3 km

 

Tutvustus

 

Planeeringuala asub Ülenurme vallas Lemmatsi külas, piirnedes loode küljest Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteega ning kirde küljest Tõrvandi-Lemmatsi kõrvalmaanteega. Planeeringualale ühendus Tartu linnaga toimub Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteelt ning Tõrvandi-Lemmatsi kõrvalmaanteelt. Tõrvandi-Lemmatsi kõrvalmaantee kaudu toimib ühendus ka Ülenurme alevikuga. Ühistranpordi liiklus toimib Jõhvi-Tartu-Valga põhimaanteelt. Planeeritavale alale on kavandatud üheksateist krunti.Väljaarendatud kruntide sihtotstarve on äri ja tööstusmaa.

 


Planeering

 

Detailplaneering hõlmab Tartu maakonnas Ülenurme vallas Lemmatsi külas Nõlvaku ja Patsiku kinnistuid. Planeeringuala suuruseks on ca 9,6 ha. Planeeringu eesmärkideks on:

  • ehitusõiguse, hoonestusprintsiipide ja hoonete arhitektuursete
    tingimuste määramine äri ja tootmishoonete rajamiseks;
  • põhiliste tehnovõrkude ja -rajatiste planeerimine, liikluskorralduse
    põhimõtete kindlaksmääramine, haljastuse ja heakorra määramine.

Lae endale Lemmatsi tööstuspargi põhikaart (PDF 2819 KB)

Lae endale Lemmatsi tööstuspargi detailplaneeringu seletuskiri (PDF 180 KB)

 

Kontakt

 

Lemmatsi Tööstuspark
OÜ Helter Kaubandus
Näpi tee 1,
Sõmeru vald
Lääne-Virumaa

Sekretär:
+372 6 667 328

E-post:
info@lemmatsi.ee

Müügiinfo:

Urmas Sardis
+ 372 55 567 325
sardis@helter.ee

Krundi nimetus Pos 2
Pindala (m2) 5555
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 3
Max. hoonetealune pindala (m2) 1737
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 3
Pindala (m2) 4942
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 3
Max. hoonetealune pindala (m2) 1977
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 4
Pindala (m2) 5864
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2346
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 5
Pindala (m2) 4135
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 3
Max. hoonetealune pindala (m2) 1654
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 6
Pindala (m2) 7545
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 5
Max. hoonetealune pindala (m2) 3018
Max. korruselisus 2
Hoonete lubatud kõrgus 6-9 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 7
Pindala (m2) 5696
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2278
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 8
Pindala (m2) 6062
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2425
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 10
Pindala (m2) 6929
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2570
Max. korruselisus 2
Hoonete lubatud kõrgus 6-9 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 11
Pindala (m2) 5653
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2261
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 12
Pindala (m2) 5995
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2398
Max. korruselisus 2
Hoonete lubatud kõrgus 6-9 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 13
Pindala (m2) 5488
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 3
Max. hoonetealune pindala (m2) 1911
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
Krundi nimetus Pos 14
Pindala (m2) 6378
Sihtotstarve 60% Ä; 40% T
Hoonete lubatud arv 4
Max. hoonetealune pindala (m2) 2480
Max. korruselisus 3
Hoonete lubatud kõrgus 6-12 m
Staatus VABA
ENG    EST